Welkom bij ChristenUnie Bedum

Nieuws

Pluspunt voor lokaal initiatief Colourful Bedum

Bezoek Zuidwolde (1)maandag 13 maart 2017 10:56 De ChristenUnie fracties van de BMWE gemeenten zijn samen met kandidaat kamerlid Stieneke van de Graaf op bezoek geweest in Zuidwolde (Bedum). lees verder

Winkeltijden en koopzondagen

donderdag 21 juli 2016 11:05 De Bedumer raad gaf een korte reactie op de collegebrief van 7 juni 2016 m.b.t. winkeltijden en koopzondagen. Dat gebeurde tijdens een ingelaste raadsvergadering van 14 juli 2016 bij de behandeling van het agendapunt Ingekomen stukken. lees verder

Reddingswerkers met korte touwen

Rope-Rescue-Whistler-Aug-2003azaterdag 19 december 2015 20:23 Tijdens de ABZ-vergadering van 26 november stond de monitor Sociaal Domein op de agenda. In de monitor wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de drie decentralisaties: WMO, Jeugd en Participatie. Namens de ChristenUnie gaf Therese Doesburg haar mening over de informatie in de monitor. lees verder

Transitie onderwijshuisvesting in de gemeente Bedum

aardbeving-schadezaterdag 19 december 2015 20:18 Donderdag 10 december 2015 sprak de raad van Bedum zich uit over de transitie van de onderwijshuisvesting in onze gemeente. lees verder

Bespreking Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

aardbeving-schadewoensdag 02 december 2015 16:02 Tijdens een extra raadsvergadering in Bedum op 19 november 2015 sprak de raad van Bedum over dit 274 pagina’s tellende conceptrapport en de gezamenlijke zienswijze daarop van de clustergemeenten Bedum, Winsum en Ten Boer. lees verder

Begroting 2016

250px-Rekenmachine2zondag 29 november 2015 22:01 Op 3 en 5 november 2015 behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2016. Deze sloot met een positief resultaat, evenals de meerjarenprognoses tot 2019. De ChristenUnie kon zich goed vinden in de lijn van de gepresenteerde programmabegroting. lees verder

ChristenUnie Bedum steekt de handen uit de mouwen

Present CU 's HeerenLoozondag 15 februari 2015 14:57 Afgelopen zaterdag, Valentijnsdag, was de start van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart a.s. En de ChristenUnie begon die campagne op een manier die past bij de partij: niet met mooie woorden en loze beloften, maar door zich daadwerkelijk in te zetten voor een ander. lees verder